Yaz Enstitüsü - Ders Modülleri

...

DETAYLAR

Bu dersin amacı doğayla barışık, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak benimsemiş yakın çevresinden başlayarak gezegeni ilgilendiren çevre sorunlarına duyarlı çözüme yönelik harekete geçebilen ekolojik okuryazar bireyler olmanıza katkıda bulunmaktır. Dersin işlenişind...

DETAYLAR

Eleştirel okuma, bireylerin okuduklarını, okuma yoluyla öğrendiklerini kendi bilgi ve birikim süzgeçlerinden geçirerek daha iyiyi, daha güzeli, daha doğruyu bulma çabaları; okuduklarından elde ettikleriyle daha iyi, daha güzel, daha doğru zihin ürünleri ortaya koyma faaliyetleri olar...

DETAYLAR

Entomoloji; hemen her zaman karşılaştığımız böcekleri inceleyen bilim dalıdır. Böcekler (insecta), hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan yeryüzündeki mevcut hayvan türlerinin 4/5’inden daha fazlasını oluşturmaktadır. Böylesine zengin bir tür çeşitliliğinin olmasınd...

DETAYLAR

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurma...

DETAYLAR

M.Ö 300 yılları civarında yazılmış olan Öklid’in Elemanlar adlı eseri, beş belit, beş ortak kavram ve her biri daha önce elde edilen sonuçlardan yararlanılarak ispatlanan önermelerden oluşmaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilere GeoGebra programının araçları tanıtılacak, ...

DETAYLAR

Bir yöntem olarak Yaratıcı Drama, ders içi-dışı, okul dışı öğrenmenin en etkili yerlerinden müzelerde de sayısız kazanıma sahip. Ezberlenmiş, yenilikçi ve yaratıcı olmayan eğitim metotları nedeniyle, yıllardır müzelerde “dokunmadan” yapılan geziler fayda sağlamayan bir ...

DETAYLAR

Bu derste, çeşitli oyunlar aracılığıyla, matematiksel ilişkiler kurarak çözüm stratejileri gerçekleştireceksiniz. Bu oyunlar sayesinde; örüntü, süsleme, dönüşüm geometrisi, simetri ve yansıma gibi matematiksel ilişkileri keşfedeceksiniz. Ayrıca, matematiksel ispat, optimizas...

DETAYLAR

Bu derste, çeşitli oyunlar aracılığıyla, matematiksel ilişkiler kurarak çözüm stratejileri gerçekleştireceksiniz. Bu oyunlar sayesinde; örüntü, süsleme, dönüşüm geometrisi, simetri ve yansıma gibi matematiksel ilişkileri keşfedeceksiniz. Ayrıca, matematiksel ispat, optimizas...

DETAYLAR

Rakamlar nasıl ortaya çıktı? Farklı rakamlarla sayılar nasıl ifade edilir? Mısır, Babil ve Roma sayı sistemleri nasıldır ve bu sayı sistemlerinde dört işlem nasıl yapılır? İrrasyonel sayılar nasıl ve kim tarafından keşfedildi? Sıfır sayısı nasıl keşfedildi? Pi sayısını...

DETAYLAR

Yaratıcı Fotoğrafçılık dersi temelde kadraj yani fotoğraf ekranına sığdırılan her şeyde yüzeysel tasarım yapma üzerine kuruludur. Fotoğraflamak istenen her görüntüde açıklık koyuluk, büyüklük küçüklük, ağırlık hafiflik, yakınlık uzaklık ve perspektif gibi dengeleri...

DETAYLAR

Yaratıcı Yazın dersinde öğrenciler, edebi metin türleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu ders kapsamında şiir, masal, hikâye gibi türlerin özellikleri ve örneklerini eleştirel bir bakış açısıyla incelenmektedir. Öğrenciler farklı bakış açılarını ve yaratıcılıkları...

DETAYLAR

Adli biyoloji adli araştırmaya destek olan, soruların cevaplarını bulan bir bilim dalıdır. Bu ders kapsamında öğrencilerin adli biyoloji kavramını ve olay yeri incelemesini açıklayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ders teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir....

DETAYLAR

Astronomi, Dünya’nın da içinde olduğu Güneş, Ay, gezegenler, yıldızları inceleyen; bu cisimlerin oluşumlarını, hareket kanunlarını, geçirdikleri değişimleri ve gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilim dalıdır. Uzay ve gök cisimleri her zaman insanl...

DETAYLAR

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurma...

DETAYLAR

Finansal hizmetler sektörünün gelişmiş ülkelerde daha yaygın ve etkin olması bireylerin bu hizmetlere erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda iyi finansal koşullara sahip bireylerin de finansal sisteme entegre bireylerden oluştuğu görülmektedir. Finansal okuryazarlık ya da fark...

DETAYLAR

Hayatımızda karşılaştığımız doğa olayları ve kullandığımız teknolojilerin Fizik dersi ile daha anlamlı ve açıklanabilir hale gelmesi, bilimsel temellere oturtulması amaçlanırken, cevabını aradığımız sorulara cevaplar bulmak bir yana beynimizde fırtınalar kopararak daha fa...

DETAYLAR

Teknoloji ve inovasyon alanında ön plana çıkan ülkeler arasında yer alan Güney Kore'nin dünya sıralamasında yer alması Korece'nin merak edilen bir dil olmasına sebebiyet vermiştir. Bu ders kapsamında Kore alfabesi olan Hangeul'ın ve temel düzeyde konuşma kalıplarının öğretiminin...

DETAYLAR

Orta düzeyde İngilizce ve ileri düzeyde Türkçe bilgisi gerektiren bu derste öğrencilere İngilizce'den Türkçe'ye ve Türkçe’den İngilizce'ye metin çevirisi becerisi kazandırmak temel amaçtır. Öğrencilerle metin çevirisinin nasıl yapılması gerektiği sorunu çeviri kuramlarını...

DETAYLAR

Sayılar teorisi, tam sayıların özelliklerinin incelendiği bir alandır. Matematiğin en eski alanlarından biri olan bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bu ders kapsamında doğal sayıların inşası, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, reel sayılar kümesi, asal sayıl...

DETAYLAR

Geleneksel edebiyat kavramı ve okuma pratiklerinin sınırlarının tarih boyunca aşılmaya çalışıldığı bilinmektedir. Hikâyenin nasıl ilerleyeceğini okurun seçtiği eserler, hareketli pop-up kitaplar, geleneksel sayfa düzeninin dışına çıkmaya çalışan eserler bunların en biline...

DETAYLAR

Telefon, tablet, bilgisayar… Hareketli görüntünün farklı hâllerine ev sahipliği yapan bu aygıtlar, bir dakikalık bir videoya da uzun metraj bir filme de her an ve her yerde kolaylıkla erişmeyi sağlıyorlar. Peki, saniyeye yirmi dört kare sığdırarak hareketlenen görüntünün köken...

DETAYLAR

Yunan ve Roma mitolojisi, Akdeniz çevresinde anlatılan efsanelere dayanmaktadır. Homeros ve Hesiodos’tan en kapsamlı bilgileri aldığımız mitolojik öyküler dünyanın yaratılışından Troya savaşına kadar oldukça kapsamlı öyküler içerir. Yazılı olarak günümüze ulaşmış olan...

DETAYLAR

Zooloji hayvanları farklı açılardan inceleyen bir bilim dalıdır. ÜYEP yaz enstitüsünde yürütülecek olan zooloji dersinde bu bilimin temelleri incelecektir. Ayrıca zooloji dersi kapsamında zoolojinin ilişkili olduğu diğer bilimler, hücre, dokular, protoplazma, eşeysiz çoğalma, eş...

DETAYLAR