Yaz Enstitüsü - Ders Modülleri

Akıl oyunları zihinsel süreçleri geliştirmede eğlenceli bir araç olarak kullanılmaktadır. Akıl oyunları tasarımı dersinde öğrenciler kendi oyunlarını morfolojik sentez ve özellik listeleme yöntemlerini kullanarak tasarlamaktadır. Ders kapsamında mevcut oyunların içerikleri değ...

DETAYLAR

Animasyon dersinde temel animasyon teknikleri tanıtılarak, beraberce top sektirme animasyonları yapılacaktır. Çuval figürü ile karakter animasyonuna giriş yapılacak, oyun hamuru/alüminyum folyo ile karikatürize üç boyutlu figürler oluşturulacaktır....

DETAYLAR

Botanik, bitkileri inceleyen biyolojinin bir alt dalıdır. Botanik bitkiler, algler ve mantarlar arasındaki ilişkileri, kimyasal özellikleri, etkileşimleri, hastalıkları, üreme ve gelişimlerini inceleyen oldukça geniş kapsamlı disiplinlerden biridir. ÜYEP Yaz Enstit&uum...

DETAYLAR

Bu atölyede Çocuk resim tekniklerini kullanabilme beceresini keşfeder. Her çocuk bir temaya odaklanır ve buluşlarıyla proje ortaya çıkarır. Bu atölyenin kazanımları; Yaratıcı ve yapıcı düşüncelerini görselliğe aktarabilme, mimari mekanlarda ...

DETAYLAR

Bu dersin amacı doğayla barışık, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak benimsemiş yakın çevresinden başlayarak gezegeni ilgilendiren çevre sorunlarına duyarlı çözüme yönelik harekete geçebilen ekolojik okuryazar bireyle...

DETAYLAR

Ekolojik Tasarımlar dersi, organik pek çok malzemeyle üç boyutlu kurgu yapmaya olanak sağlayan bir derstir. Ekolojik olanla olmayanı kavrama, perma kültürü tanıma gibi kazanımları da barındırır. Ana eylem çizgisi organik nesnelerden kurgu tasarlama, u...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

Entomoloji; hemen her zaman karşılaştığımız böcekleri inceleyen bilim dalıdır. Böcekler (insecta), hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan yeryüzündeki mevcut hayvan türlerinin 4/5’inden daha fazlasını oluşturmaktadır. Böylesine zengin bir t&uu...

DETAYLAR

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurma...

DETAYLAR

Bu ders ile, “Fraktal ne zaman ortaya çıktı? İlk kim uğraştı? Nasıl bir şekilde ortaya çıktı?” sorularının yanıtları verilirken; doğadaki önemli fraktallar matematiksel bir bakış açısıyla yorumlanacaktır. Fraktal geometrin nerelerde kullanıldığı incelenirken, doğanın...

DETAYLAR

Kimya; maddelerin yapılarını, özelliklerini, yapısal değişimleri ve bu değişimler sırasındaki enerji alışverişleriyle ilgilenen bilim dalıdır. İnsanoğlu, geçmişten günümüze daha rahat ve güzel bir yaşam sürmek için Kimya biliminden s&uuml...

DETAYLAR

Merhabalar ÜYEP ailesi, ben Umutcan Özbayrak. ÜYEP 2011 mezunlarındanım, şu an ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimime devam etmekteyim. Sizlere bu yılki Yaz Enstitüsü'ndeki dersim olan "Kapasite Gelişimi"nden bahsetmek ...

DETAYLAR

Mühendislik Projeleri’nde öncelikle mühendis gibi düşünmeyi öğrenip, günümüzdeki mühendislik eserlerinden de ilham alarak yeni bir projeye kendimiz imza atıyoruz. Hayalgücümüze hiçbir sınırlama koymadan, konusunu, şek...

DETAYLAR

Bir yöntem olarak Yaratıcı Drama, ders içi-dışı, okul dışı öğrenmenin en etkili yerlerinden müzelerde de sayısız kazanıma sahip.  Ezberlenmiş, yenilikçi ve yaratıcı olmayan eğitim metotları nedeniyle, yıllardır müzelerde “dokunmadan&rdqu...

DETAYLAR

Olimpiyatlar; bir çok sorun, boykot ve istenmeyen olaylar yaşanmış olmasına rağmen yüzyıllardır önemini yitirmeden hatta katlayarak devam ettiren mega etkinliklerdir. Gün geçtikçe gelişen ve büyüyen olimpiyatlar bütün dünyayı saran...

DETAYLAR

Reklamlar bulundurdukları metinsel ve görsel ögeler ile sürekli tüketiciler ile iletişime geçmeyi hedeflemektedirler. Günümüzde reklam iletileri altında sunulan mesajlar, ürün bilgisi vermenin yanında tüketiciye/alıcıya farklı mesajlar d...

DETAYLAR

Rakamlar nasıl ortaya çıktı? Farklı rakamlarla sayılar nasıl ifade edilir? Mısır, Babil ve Roma sayı sistemleri nasıldır ve bu sayı sistemlerinde dört işlem nasıl yapılır? İrrasyonel sayılar nasıl ve kim tarafından keşfedildi? Sıfır sayısı nasıl keşfedildi? Pi s...

DETAYLAR

Bu ders kapsamında, çocukların hayvanlara olan sevgisini Seramik ve Grafik disiplinleri ile birleştirmek düşüncesiyle yola çıkılmıştır. Günümüzde hayvanları satın almaktansa barınaklardan edinmek önemli bir konu halini almıştır. Bu derslerde hayvanseverler için çay kupaları...

DETAYLAR

Yaratıcı Yazın dersinde öğrenciler, edebi metin türleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu ders kapsamında şiir, masal, hikâye gibi türlerin özellikleri ve örneklerini eleştirel bir bakış açısıyla incelenmektedir. Öğrenciler farklı bakış a...

DETAYLAR

Adli biyoloji adli araştırmaya destek olan, soruların cevaplarını bulan bir bilim dalıdır. Bu ders kapsamında öğrencilerin adli biyoloji kavramını ve olay yeri incelemesini açıklayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ders teorik ve uygulamalı olarak işl...

DETAYLAR

Astronomi, dünyanın da içinde olduğu güneş, ay, gezegenler, yıldızları inceleyen; bu cisimlerin oluşumlarını, hareket kanunlarını, geçirdikleri değişimleri ve gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilim dalıdır. Uzay ve gök...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

Bu derste öğrencilerin karşılaştırmalı bir yaklaşımla farklı kültürlerden eserleri eleştirel gözle okuyup yorumlamaları beklenmektedir. Bu sayede farklı geleneklerde, tür ve dillerde, edebiyatın doğası, değeri ve işlevi hakkında düşünmelerini sağ...

DETAYLAR

Bu dersimizde günümüz fiziğinin oldukça popüler ve ilgi çekici olan bir dalına, kuantum fiziğine giriş yapıyoruz. Dersimizde kuantum fiziğinin doğuşundan başlayıp temel düzeyde kuantum mekaniklerini, kuantum fiziğinin ne olduğunu ve günümüzde nerelerde kullanıldığını incele...

DETAYLAR

Kültür bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının hepsini kapsamaktadır. Bu ders kapsamında farklı kültürler incelenecek ve karşılaştırılacaktır. A...

DETAYLAR

Yunan ve Roma mitolojisi, Akdeniz çevresinde anlatılan efsanelere dayanmaktadır. Homeros ve Hesiodos’tan en kapsamlı bilgileri aldığımız mitolojik öyküler dünyanın yaratılışından Troya savaşına kadar oldukça kapsamlı öyküler içerir. Y...

DETAYLAR

Bu dersin amacı, öğrencilerin genetiğin temel kavramlarını öğrenmesini, gen, genotip ve fenotip arasındaki ilişkiyi kurabilmesini, genetik konuları ile ilgili analitik düşünceye sahip olabilmesini ve deneysel mantık geliştirebilmesini amaçlamaktadır. ÜYEP ...

DETAYLAR

Bu derste çeşitli oyunlar ele alınarak bunlar üzerinden stratejiler belirlenecek; optimal stratejiler, denge stratejileri, gereken stratejiler ve karma stratejiler anlatılacaktır. Oyunlarda baskınlık ve oyunun çözümü kavramlarına değinilecek; işbirlikli oyun...

DETAYLAR

Bu ders kapsamında öğrencilere psikolojinin temel kavramları tanıtılacak, psikoloji alanındaki deneyler ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Bu derste öğrenciler ruh sağlığının fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimle ilişkisini öğrenecektir. Ayrıc...

DETAYLAR

Sanat terapisi çocuğun Özgüveninin gelişmesine ve stres gibi zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Görsel Sanatlar terapisi yoluyla çocuk, kendi ruhsal ve psikolojik dünyasına yolculuk yaparak problem çözme gibi yeteneklerini geliştirm...

DETAYLAR

Sayılar teorisi, tam sayıların özelliklerinin incelendiği bir alandır. Matematiğin en eski alanlarından biri olan bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bu ders kapsamında doğal sayıların inşası, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, reel sayıl...

DETAYLAR

Google Assistant ve Apple Siri'nin sorularınızı cevaplamak için yapay zeka kullandığını biliyor muydunuz? Ya da, YouTube ve Netflix'in makine öğrenmesi yardımı ile videolar önerdiğini? Aslında, etrafımızı saran birçok teknoloji yapay zeka kullanarak yaş...

DETAYLAR

Zooloji hayvanları farklı açılardan inceleyen bir bilim dalıdır. ÜYEP yaz enstitüsünde yürütülecek olan zooloji dersinde bu bilimin temelleri incelecektir. Ayrıca zooloji dersi kapsamında zoolojinin ilişkili olduğu diğer bilimler, hücre, dokular, protoplazma, eşeysiz çoğalma, eş...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

Teknoloji ve inovasyon alanında ön plana çıkan ülkeler arasında yer alan Güney Kore'nin dünya sıralamasında yer alması Korece'nin merak edilen bir dil olmasına sebebiyet vermiştir. Bu ders kapsamında Kore alfabesi olan Hangeul'ın ve temel düzeyde ...

DETAYLAR

Korece dersinin devamı niteliğinde olan bu dersi, Korece dersini alanlar seçebilir.  ...

DETAYLAR

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Oryantiring, karar verebilme ve strateji kurma yetisini,  kendine güvenmeyi ve konsan...

DETAYLAR

Rönesans döneminde Ortaçağ son bularak Antik Yunan ve Roma dönemi sanatı ve kültürü yeniden canlanır. Bu canlanma resim sanatı başta olmak üzere heykel ve mimaride sanatsal anlayışın gelişmesini sağlamıştır. Rönesans sanatını, barok ve rok...

DETAYLAR

Yaratıcı Fotoğrafçılık dersi temelde kadraj yani fotoğraf ekranına sığdırılan her şeyde yüzeysel tasarım yapma üzerine kuruludur. Fotoğraflamak istenen her görüntüde açıklık koyuluk, büyüklük küçüklük, ağırl...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

...

DETAYLAR