Başvuru

Başvuru

Başvuru Süreci

Bazı üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrenciler potansiyellerinin farkındadırlar. Bazılarının potansiyelleri ise ne ebeveynleri ne öğretmenleri ne de kendileri tarafından fark edilebilir. Amacımız her iki öğrenci grubuna da ulaşabilmektir. Bu nedenle bütün öğrencilerin ÜYEP tanılamalarına başvurmalarını öneririz.

Tanılama Testleri

ÜYEP tanılamalarında genel zeka, matematiksel yetenek ve bilimsel yaratıcılık ölçümleri yapılmaktadır. Sınavlar iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda genel zekayı ve matematiksel yeteneği ölçen bir test uygulanmaktadır. Bu testte alınan puan öğrencilerin toplam puanına %70 etki etmektedir. İkinci oturumda ise bilimsel yaratıcılık testi uygulanmaktadır. Bu testte alınan puan toplam puana %30 etki etmektedir.

Genel zeka ve matematiksel yetenek testleri çoktan seçmeli sorular içermektedir. Bilimsel yaratıcılık testi ise açık uçlu problemler içermekte, birden fazla doğru yanıtı bulunmaktadır. Öğrencilerin her bir problem için çok sayıda doğru yanıt üretmeleri istenmektedir.

2019-2020 Yılı Başvuru Bilgileri

Programa 5. sınıf öğrencileri başvurabilir. Seçme sınavında başarılı olan toplam 28 öğrenci programa kabul edilecektir. 28 kişilik kontenjanın son iki kişisi puan sıralamasında en üste yer alan kız öğrenciler oluşturmaktadır.

Başvuru Yeri: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Eğitim Fakültesi - E Blok, 132 No'lu oda (1. Kat)

Başvurular, haftaiçi 09:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00 arasında alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 25 Kasım 2019 - 13 Aralık 2019 

Sınav Yeri: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eğitim Fakültesi - E Blok

Sınav Tarihi: 21 Aralık 2019

Sınav Saati: Oturum 1: 10:00-11:20; Oturum 2: 12:30-13:10 (Sınav iki oturumdan oluşacaktır. Birinci oturumdan sonra öğrenciler 1 saat ara verecekler ve tekrar aynı dersliklerde ve aynı sıralarında ikinci oturuma gireceklerdir).

Sonuçların Duyurulacağı Tarih: 7 Şubat 2020

Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: 10-13 Şubat 2020

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2020

Derslerin Başlama Tarihi: 15 Şubat 2020

Sınav Ücreti: 40 TL

***Sınav başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuru ücretleri geri iade edilmez.

Hesap Numarası: Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Müdürlüğü

TR32 0001 0019 0040 0130 7150 93

Açıklama: ÜYEP Sınav Ücreti

 

Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

1. Bir adet vesikalık fotoğraf

2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

3. Öğrenci belgesi (Öğrenci devam ettiği okuldan almalıdır.)

4. Banka Dekontu

*** Bina içerisinde fotokopi hizmeti veren birimin kapalı olma ihtimaline karşı nüfus cüzdanı fotokopisinin önceden hazır olmasına dikkat ediniz  

*** Başvuruyu öğrenci kendisi ya da öğrenci adına bir başkası yapabilir. Postayla başvuru alınmayacaktır.

*** Sınav sonuçları yalnızca web sayfamızdan ilan edilecektir. İlanda sadece kazanan asil ve yedek adayların aday numaraları ve isimleri bulunacaktır. Zamanında kaydını yaptırmayan asil adaylar programa kabul haklarını kaybedeceklerdir.

 

İletişim

0222 335 05 80 /1907-1908

Sınavı kazananların kayıt için getirmesi gereken belgeler

  1. Bir adet vesikalık fotoğraf
  2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 
  3. Burs başvurusu yapan öğrenciler için gerekli evraklar
  4. Dönem ücretinin ödendiğine dair DEKONT

** Bina içerisinde fotokopi hizmeti veren birimin kapalı olma ihtimaline karşı nüfus cüzdanı fotokopisinin önceden hazır olmasına dikkat ediniz  

2019-2020 Burs Olanakları

Burs, yalnızca ÜYEP dönemlik ücretlerinden muafiyeti kapsamaktadır. Burslar, ekonomik durum temel alınarak verilmektedir. Ekonomik durum değerlendirmesinde aile üyelerinin toplam gelirleri ile aile fertlerinin sayısı belirleyici olmaktadır. Aile içinde kişi başına düşen aylık gelir 1100 TL'nin altında ise öğrenci bursa başvurmaya hak kazanır. Ailenin toplam geliri aile fertlerinin toplam sayısına bölündüğünde kişi başına aylık gelir bulunabilir. Burs kriterlerini karşılayanlar başvurularını tanılama sınavı başvurusunda yapacaklardır. Burslu olarak kabul edilenler kesin kayıt esnasında aşağıdaki belgeleri de getirmelilerdir. Aksi halde burs haklarını yitireceklerdir.

  1. Aile fertlerinin (anne, baba ve diğerleri) aylık gelirlerini gösteren belge(ler)
  2. Muhtarlıktan veya nüfus müdürlüğünden alınan ve ailedeki fert sayısını gösteren bir belge
  3. Sigortalı bir işte çalışılmıyorsa, bunu gösteren belge

Program ücretleri için programlar sayfasında yer alan ücretler kısmını inceleyiniz.