Başvuru

Başvuru

Başvuru Süreci

Bazı üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrenciler potansiyellerinin farkındadırlar. Bazılarının potansiyelleri ise ne ebeveynleri ne öğretmenleri ne de kendileri tarafından fark edilebilir. Amacımız her iki öğrenci grubuna da ulaşabilmektir. Bu nedenle bütün öğrencilerin ÜYEP tanılamalarına başvurmalarını öneririz.

Tanılama Testleri

ÜYEP tanılamalarında genel zeka, matematiksel yetenek ve bilimsel yaratıcılık ölçümleri yapılmaktadır. Sınavlar iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda genel zekayı ve matematiksel yeteneği ölçen bir test uygulanmaktadır. Bu testte alınan puan öğrencilerin toplam puanına %70 etki etmektedir. İkinci oturumda ise bilimsel yaratıcılık testi uygulanmaktadır. Bu testte alınan puan toplam puana %30 etki etmektedir.

Genel zeka ve matematiksel yetenek testleri çoktan seçmeli sorular içermektedir. Bilimsel yaratıcılık testi ise açık uçlu problemler içermekte, birden fazla doğru yanıtı bulunmaktadır. Öğrencilerin her bir problem için çok sayıda doğru yanıt üretmeleri istenmektedir.

2021-2022 Yılı Başvuru Bilgileri

Programa Öğrenci Seçimi
Programa 5. sınıf öğrencileri başvurabilir. Seçme sınavında başarılı olan toplam 28 öğrenci programa kabul edilecektir. 28 kişilik kontenjanın son iki kişisi puan sıralamasında en üste yer alan kız öğrenciler oluşturmaktadır.

Başvuru Bilgileri
Başvuru Tarihleri: 12 Kasım 2021 - 3 Aralık 2021
Başvuru Yeri : https://uyep.anadolu.edu.tr adresinden online başvuru yapılacaktır.
Sınav Tarihi: 12 Aralık 2021
Sınav Yeri: Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü
Sonuçların Açıklanması: 11 Ocak 2022
Asil Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 13-14 Ocak 2022
Yedek Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2022
Sınav Ücreti: 60 TL (Başvuru ücreti iade edilmez.)

Hesap Numarası Bilgileri:
Banka Adı: Ziraat Bankası
Hesap Adı: Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğt. Uyg. Ve Arş. Merk.
Iban No: TR46 0001 0019 0096 0991 4350 01
Açıklama: ÜYEP Sınav Ücreti

Online Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler
1. Vesikalık Fotoğraf
2. Öğrenci Belgesi (Öğrenci devam ettiği okuldan almalıdır.)
3. Banka Dekontu
4. Hes Kodu

İletişim
www.uyep.anadolu.edu.tr
0 (222) 335 29 29
0222 335 05 80 /1907-1908
uyep@anadolu.edu.tr

Sınavı kazananların kayıt için getirmesi gereken belgeler

  1. Bir adet vesikalık fotoğraf
  2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 
  3. Burs başvurusu yapan öğrenciler için gerekli evraklar
  4. Dönem ücretinin ödendiğine dair DEKONT

** Bina içerisinde fotokopi hizmeti veren birimin kapalı olma ihtimaline karşı nüfus cüzdanı fotokopisinin önceden hazır olmasına dikkat ediniz  

2021-2022 Burs Olanakları

Burs, yalnızca ÜYEP dönemlik ücretlerinden muafiyeti kapsamaktadır. Burslar, ekonomik durum temel alınarak verilmektedir. Ekonomik durum değerlendirmesinde aile üyelerinin toplam gelirleri ile aile fertlerinin sayısı belirleyici olmaktadır. Aile içinde kişi başına düşen aylık gelir 2000 TL'nin altında ise öğrenci bursa başvurmaya hak kazanır. Ailenin toplam geliri aile fertlerinin toplam sayısına bölündüğünde kişi başına aylık gelir bulunabilir. Burs kriterlerini karşılayanlar başvurularını tanılama sınavı başvurusunda yapacaklardır. Burslu olarak kabul edilenler kesin kayıt esnasında aşağıdaki belgeleri de getirmelilerdir. Aksi halde burs haklarını yitireceklerdir.

  1. Aile fertlerinin (anne, baba ve diğerleri) aylık gelirlerini gösteren belge(ler)
  2. Muhtarlıktan veya nüfus müdürlüğünden alınan ve ailedeki fert sayısını gösteren bir belge
  3. Sigortalı bir işte çalışılmıyorsa, bunu gösteren belge

Program ücretleri için programlar sayfasında yer alan ücretler kısmını inceleyiniz.