Başvuru

Başvuru

Başvuru Süreci

Bazı üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrenciler potansiyellerinin farkındadırlar. Bazılarının potansiyelleri ise ne ebeveynleri ne öğretmenleri ne de kendileri tarafından fark edilebilir. Amacımız her iki öğrenci grubuna da ulaşabilmektir. Bu nedenle bütün öğrencilerin ÜYEP tanılamalarına başvurmalarını öneririz.

Tanılama Testleri

ÜYEP 5.sınıf tanılamalarında matematiksel yetenek ve bilimsel yaratıcılık ölçümleri yapılmaktadır. Sınavlar iki oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumda matematiksel yeteneği ölçen bir test uygulanmaktadır. Bu testte alınan puan öğrencilerin toplam puanına %70 etki etmektedir. İkinci oturumda ise bilimsel yaratıcılık testi uygulanmaktadır. Bu testte alınan puan toplam puana %30 etki etmektedir.

Matematiksel yetenek testleri çoktan seçmeli sorular içermektedir. Bilimsel yaratıcılık testi ise açık uçlu problemler içermekte, birden fazla doğru yanıtı bulunmaktadır. Öğrencilerin her bir problem için çok sayıda doğru yanıt üretmeleri istenmektedir.

Bu tanılama her öğretim yılında yalnızca beşinci sınıf öğrencilerine yılda bir (1) defa yapılmaktadır.

2023-2024 Yılı Başvuru Bilgileri

Programa Öğrenci Seçimi
Programa 5. sınıf öğrencileri başvurabilir. Seçme sınavında başarılı olan toplam 28 öğrenci programa kabul edilecektir. 28 kişilik kontenjanın son iki kişisi puan sıralamasında en üste yer alan kız öğrenciler oluşturmaktadır.

Başvuru Bilgileri
Başvuru Tarihleri: 4 Aralık 2023 - 15 Aralık 2023
Başvuru Yeri : https://uyep.anadolu.edu.tr adresinden online başvuru yapılacaktır.
Sınav Tarihi: 23 Aralık 2023
Sınav Yeri: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eğitim Fakültesi E. blok
Sonuçların Açıklanması: 29 Ocak 2024
Asil Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 05-08 Şubat 2024
Yedek Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2024
Sınav Ücreti: 175 TL (Başvuru ücreti iade edilmez.)

Hesap Numarası Bilgileri:
Banka Adı: Ziraat Bankası
Hesap Adı: Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğt. Uyg. Ve Arş. Merk.
Iban No: TR46 0001 0019 0096 0991 4350 01
Açıklama: ÜYEP Sınav Ücreti

Online Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler
1. Vesikalık Fotoğraf
2. Öğrenci Belgesi (Öğrenci devam ettiği okuldan almalıdır.)
3. Banka Dekontu


İletişim
www.uyep.anadolu.edu.tr
0 (222) 335 29 29
0222 335 05 80 /1907-1908
uyep@anadolu.edu.tr

Sınavı kazananların kayıt için getirmesi gereken belgeler

  1. Bir adet vesikalık fotoğraf
  2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 
  3. Burs başvurusu yapan öğrenciler için gerekli evraklar
  4. Dönem ücretinin ödendiğine dair DEKONT

** Bina içerisinde fotokopi hizmeti veren birimin kapalı olma ihtimaline karşı nüfus cüzdanı fotokopisinin önceden hazır olmasına dikkat ediniz.

Burs Olanakları

Burs, yalnızca ÜYEP dönemlik ücretlerinden muafiyeti kapsamaktadır. Burslar, ekonomik durum temel alınarak verilmektedir. Ekonomik durum değerlendirmesinde aile üyelerinin toplam gelirleri ile aile fertlerinin sayısı belirleyici olmaktadır. ÜYEP Programında kaydı bulunan ve halihazırda eğitim imkanından faydalanan öğrenciler, " Öğrenim gördükleri eğitim döneminin dönem ücreti dikkate alındığında aile üyeleri arasında düşen kişi başı gelirin, öğretim ücretinin 3 (üç) katına eşit olması veya az olması durumunda öğrenci burslu sayılır." şartını sağlamaları halinde burslu öğrenci statüsünde eğitim alabilirler. Ailenin toplam geliri, aile fertlerinin toplam sayısına bölündüğünde kişi başına aylık gelir bulunabilir. Ayrıca ÜYEP Yaz Enstitüsü Programına katılmak isteyen merkezimizde öğrenci kaydı bulunan burslu öğrenciler, Yaz Enstitüsü Programından en fazla 3 dersi ücretsiz olarak tercih edebilirler.

Bursluluk başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde ibraz etmeleri durumunda bursluluk değerlendirmeleri yapılacaktır.

  1. Öğrencinin nüfus kayıt örneği,
  2. Aile fertlerinden çalışan aile bireylerinin bordro dökümleri,
  3. Aile fertlerinden çalışmayan bireylerin sigorta kayıtlarının olmadığını belgeleyen Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak "SGK Hizmet Dökümü" belgesi,


Program ücretleri için programlar sayfasında yer alan ücretler kısmını inceleyiniz.