Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça sorulan soruları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz. Listede olmayan sorularınız için lütfen iletişim formunu kullanınız.

Üyep’te hangi dersler verilmektedir?

Güz ve Bahar döneminde Fen Eğitimi, Matematik Eğitimi ve Kişilik Eğitimi dersleri verilmektedir.

Yaz döneminde ise bu derslere ek olarak seçmeli dersler (Yaratıcı Drama, Yaratıcı Fotoğrafçılık, Yaratıcı Yazın, Akıcı Konuşma (İngilizce), Eleştirel Okuma (İngilizce), Bilgisayarda Algoritmik Uygulamalar) verilmektedir.

Üyep’te derslere devam zorunlu mudur?

Evet.

Öğrencinin katıldığı her bir dersten dönemlik % 30 devamsızlık hakkı vardır. Bu sınırı aşan öğrencilerin Üyep ile ilişiği kesilmektedir.

Dersleri kimler yürütmektedir?

Her bir temel ders Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde yüksek lisans ve doktora yapan uzmanlarca yürütülmektedir. Ayrıca her ünitenin başında bir öğretim üyesi 1 saat boyunca öğrencilere ünite ile ilgili çok farklı bakış açıları sunmaktadır. 

Üyep’te her hafta kaç saat ders işlenmektedir?

Güz ve Bahar dönemlerinde hafta sonu (cumartesi-pazar) dersler verilmektedir. Her sınıf düzeyinde öğrenciler bir gün sabah, diğer gün öğle sonu programa devam ederler. 5. sınıflar hafta sonları toplam beş saat, 6 ve 7. sınıflar toplam yedi saat ve 8. Sınıflar ise toplam altı saat eğitim görmektedirler.

Üyep’te dersler işlenirken Anadolu Üniversitesi’nin laboratuvarları kullanılıyor mu?

Evet.

Anadolu Üniversitesi Üyep öğrencilerinin farklı eğitim ortamlarını deneyimlemeleri için bilgisayar ve fen laboratuvarlarını, seçmeli derslerde ilgili fakültelerin laboratuvarlarını kullanmalarına olanak sağlamaktadır. 

Üyep’e nasıl başvurabilirim?

Her yıl Kasım ve Aralık ayı içerisinde Eskişehir genelindeki tüm okullara sınav tarihi ve başvuru koşulları ile ilgili afişler ve el broşürleri gönderilmektedir. Bu afişlerde belirtilen tarihler arasında 5. sınıfa giden her öğrencimiz Üyep yetenek sınavına başvurabilir. Ayrıca sınav tarihlerini ve başvuru koşullarını web sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Web sitemiz: uyep.anadolu.edu.tr

Üyep yetenek sınavına sadece Eskişehir’de yaşayanlar mi başvurabilir?

Hayır. 

Yetenek sınavımıza Türkiye’nin herhangi bir ilinden başvurulabilir. Ancak dersler sadece Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde yapılmaktadır.

Üyep yetenek sınavına online ya da telefonla başvuru yapılabilir mi?

Hayır. 

Üyep yetenek sınavı esnasında kontrol edilecek belgelerden biri olan "başvuru formu" başvuru esnasında verildiği için başvurular sadece Üyep ofisinden yapılabilmektedir.

Üyep sınavına başvuru esnasında neler getirilmelidir?

  • Bir adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Öğrenci belgesi (Öğrencinin devam ettiği okuldan almalıdır.)

Üyep sınav başvurularında sınava girecek öğrenci bulunmak zorunda mıdır?

Hayır. Üyep sınavına öğrencinin kendisi bizzat başvurabileceği herhangi bir tanıdığı ya da öğretmeni de başvurabilir.

Üyep sınavında kesinlikle yanımızda olması gereken belge ve eşyalar nelerdir?

  • Başvuru formu (Başvuru esnasında ÜYEP ofisinden alınacak olan fotoğraflı ve Üyep logolu form)
  • Nüfus cüzdanı
  • Kurşun kalem ve silgi

Yaz dönemi ne zaman başlamaktadır?

Her yıl genellikle yaz tatilinin ilk iki haftası Üyep yaz dönemidir. Bahar dönemi sonuna doğru Yaz dönemi programı web sitemizden ilan edilmektedir.

Merkezinizde zeka testi ve danışmanlık yapılmakta mıdır?

Evet.

Sekreteryadan randevu alınması koşuluyla 4-12 yaş arası öğrencilere uzmanlarımız tarafından zeka testi uygulanmaktadır. Yine randevu alarak danışmanlık hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz.