Programlar

Program Modeli

 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi
 • Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ÜYEP - Anadolu Üniversitesi

Dersler

Program kapsamında verilen dersler

İLERİ MATEMATİK

İleri Matematik programının merkezinde, öğrencilerin matematiksel kuramlar ve günlük yaşantı arasında ilişkiler kurması, konuları kavramsal olarak öğrenebilmesi ve bu anlamıyla işlemsel bilginin yanı sıra kavramsal bilgiyi edinebilmesi ve gerçek problem durumları yaratılarak bu problemlerin çözümünde edinilen deneyimin uygulama alanına aktarılması yatmaktadır. Öğrencilerin bireysel ve de gruplar halinde çalışarak çözümü rutin olmayan ve basit algoritma kullanılarak çözülemeyecek matematik problemlerinin çözümlerini gerçekleştirmeleri ve matematik teoremlerinin oluşumunu keşfetmeleri, işlenen konu ile ilgili problemler oluşturmaları sağlanmaktır. Öğrenci sınıf seviyesi konularının yanı sıra üst düzey matematik konularına yer verilmektedir. Matematiksel yaratıcılığın geliştirilmesi için çeşitli problem çözme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Özellikle gerekçelendirme yoluyla matematiksel teoremlerin ispatları yapılmaktadır. Bu yönüyle İleri Matematik programında problem çözerken hem sonuca hem de sürece odaklanılmaktadır.

İleri Matematik programı kapsamında her dönem dört farklı ünite işlenmekte ve her ünitenin ilk saatinde bir öğretim üyesi programın içeriğini zenginleştirmek amacıyla derse eşlik etmektedir. Normal matematik müfredatında yer alan bazı matematik konuları öğrenciler tarafından derinlemesine incelenip araştırılırken, müfredat dışı konularda ayrıca ele alınıp incelenmekte ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için ortamlar yaratılmaktadır. Bu anlamıyla, üstün yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin kolaylıkla anladığı konular çok hızlı geçilmekte, onları zorlayıcı ve güçlük derecesi arttırılmış üst düzeyde matematik konuları daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Matematiğin okullarda gösterilmeyen büyüleyici yanları ve matematik dehalarının yaşamlarından kesitler, dokümanlar ve belgeseller, projeler, yarışmalar matematik programının diğer ilginç konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca geometri alanı ile ilgili üniteler bilgisayar laboratuvarlarında geometri programları ile işlenmektedir. Aşağıdaki teknikler İleri Matematik programında sık sık kullanılmaktadır.

•          Seçici Problem Çözme Tekniği (SPÇ)  

•          Yaratıcı Problem Çözme Tekniği (YPÇ)

•          DISCOVER Problem Matrisi

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri, fizik, kimya, biyoloji ve ekoloji gibi üst düzey ve ilginç alanları kapsamaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleri, hipotez geliştirme, hipotez test etme, veri toplama teknikleri, analitik düşünce ve yaratıcı düşünce gelişimine fen bilimleri programında son derece önem verilmektedir. Fen bilimleri alan dersleri konusuna göre hem zenginleştirilip hem de hızlandırılmaktadır. Öğrenciler fen bilimleri alan derslerinde derinlemesine bireysel araştırmalar yaparak kendi ilgi alanlarında gelişmektedirler. Fen bilimleri, kuramsal öğretilerin yanı sıra öğrenilen kuramların fen ve mühendislik alanlarında proje geliştirmeye ve gerçek yaşam problemlerinin çözümüne yönelik etkinliklerin kullanımını içermektedir.

KİŞİLİK EĞİTİMİ

Kişilik Eğitimi dersinde ağırlıkla, evrensel değerler tema olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte güncel olaylar ile öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da dikkate alınmaktadır. Dersler tartışmalar, örnek olaylar, belgeseller ve uygulamalar yoluyla yapılmaktadır. Karakter eğitimine yönelik olarak teknikler Etik İkilemlerin Çözümü tekniğinden ve Taba stratejilerinden sık sık yararlanılmaktadır.

Ders Saatleri

Güz ve Bahar dönemlerine ait ders saatleri

Güz Dönemi

Eylül, Ekim, Kasım

Hafta Sayısı: 10
Ders Saati: 60

Bahar Dönemi

Mart, Nisan, Mayıs

Hafta Sayısı: 10
Ders Saati: 60

ÜYEP Danışmanlık Programı

ÜYEP Danışmanlık Programı tüm öğrencilere sosyal, duygusal ve akademik yaşama uyum sağlama olanağı sunmak için yürütülen bir programdır. Bu program çerçevesinde 5., 6., 7. ve 8.  sınıf öğrencilerine her bir sınıfın 2 danışmanı olmak üzere danışmanlar atanır. Danışmanlar, öğrencilere programı tamamlayana kadar mentörlük yapar. Danışmanların temel görevi, öğrencilerin karşılaştıkları akademik, sosyal, duygusal veya kişisel sorunlarını çözmede yardımcı olmaktır. Danışmanlar bu görevi yerine getirmek için aşağıdaki çalışmaları yapmakla yükümlüdürler

 • Güz, bahar ve yaz dönemlerinde öğrencileri ders ortamında gözlemlerler.
 • Bahar döneminde öğrencilerle grup olarak bir toplantı yaparlar.
 • Güz, bahar ve yaz dönemlerinde 2 saatlik oturumlar yaparak öğrencilerle haftada bir kez görüşürler.
 • Danışmanlık yaptığı öğrencilere sorumluluklarını açıklar ve onlardan beklentilerini anlatırlar.
 • Aileler ile görüşme yaparlar.
 • Öğrencilerin devamsızlıklarını takip ederler.
 • Gerektiğinde öğrenci belgesi hazırlanmasını sağlarlar.
 • Kendi bilgi ve becerilerinin dışında kalan durumlarda grubundaki öğrencileri uygun kişi ve/veya birimlere yönlendirirler.
 • Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal veya kişisel sorunlarını çözmede yardımcı olurlar.

Program Ücretleri

Öğrencilerin program ücretlerini her dönem başında aşağıdaki banka hesabına yatırmaları ve banka dekontunu ÜYEP Ofisi'ne getirmeleri gerekmektedir. Ücretler, ÜYEP programlarının devam ettiği Güz Dönemi ve Bahar Dönemi için ayrı ayrı yatırılmalıdır.

2023-2024 Öğretim Yılı Ücretleri

 • Bahar Dönemi

  3600 TL

Ücretler aşağıdaki hesaba yatırılmalıdır.

T.C. ZİRAAT BANKASI
IBAN NO: TR46 0001 0019 0096 0991 4350 01

HESAP ADI: A.Ü. Üstün Yetenekliler Eğt. Uyg. Ve Arş. Merk.

ŞUBE KODU-ADI: 1900-Anadolu Üniversitesi

MÜŞTERİ NO, HESAP NO-EK NO: 96099143-5001

AÇIKLAMA: Öğrencinin adı yazılmalıdır