Yaz Enstitüsü - Ders Modülleri

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurma...

DETAYLAR

Bu ders kapsamında, çocukların hayvanlara olan sevgisini Seramik ve Grafik disiplinleri ile birleştirmek düşüncesiyle yola çıkılmıştır. Günümüzde hayvanları satın almaktansa barınaklardan edinmek önemli bir konu halini almıştır. Bu derslerde hayvanseverler için çay kupaları...

DETAYLAR

Adli biyoloji adli araştırmaya destek olan, soruların cevaplarını bulan bir bilim dalıdır. Bu ders kapsamında öğrencilerin adli biyoloji kavramını ve olay yeri incelemesini açıklayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ders teorik ve uygulamalı olarak işl...

DETAYLAR

Astronomi, dünyanın da içinde olduğu güneş, ay, gezegenler, yıldızları inceleyen; bu cisimlerin oluşumlarını, hareket kanunlarını, geçirdikleri değişimleri ve gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilim dalıdır. Uzay ve gök...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

Bu derste öğrencilerin karşılaştırmalı bir yaklaşımla farklı kültürlerden eserleri eleştirel gözle okuyup yorumlamaları beklenmektedir. Bu sayede farklı geleneklerde, tür ve dillerde, edebiyatın doğası, değeri ve işlevi hakkında düşünmelerini sağ...

DETAYLAR

Bu dersimizde günümüz fiziğinin oldukça popüler ve ilgi çekici olan bir dalına, kuantum fiziğine giriş yapıyoruz. Dersimizde kuantum fiziğinin doğuşundan başlayıp temel düzeyde kuantum mekaniklerini, kuantum fiziğinin ne olduğunu ve günümüzde nerelerde kullanıldığını incele...

DETAYLAR

Kültür bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının hepsini kapsamaktadır. Bu ders kapsamında farklı kültürler incelenecek ve karşılaştırılacaktır. A...

DETAYLAR

Yunan ve Roma mitolojisi, Akdeniz çevresinde anlatılan efsanelere dayanmaktadır. Homeros ve Hesiodos’tan en kapsamlı bilgileri aldığımız mitolojik öyküler dünyanın yaratılışından Troya savaşına kadar oldukça kapsamlı öyküler içerir. Y...

DETAYLAR

Bu dersin amacı, öğrencilerin genetiğin temel kavramlarını öğrenmesini, gen, genotip ve fenotip arasındaki ilişkiyi kurabilmesini, genetik konuları ile ilgili analitik düşünceye sahip olabilmesini ve deneysel mantık geliştirebilmesini amaçlamaktadır. ÜYEP ...

DETAYLAR

Bu derste çeşitli oyunlar ele alınarak bunlar üzerinden stratejiler belirlenecek; optimal stratejiler, denge stratejileri, gereken stratejiler ve karma stratejiler anlatılacaktır. Oyunlarda baskınlık ve oyunun çözümü kavramlarına değinilecek; işbirlikli oyun...

DETAYLAR

Bu ders kapsamında öğrencilere psikolojinin temel kavramları tanıtılacak, psikoloji alanındaki deneyler ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Bu derste öğrenciler ruh sağlığının fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimle ilişkisini öğrenecektir. Ayrıc...

DETAYLAR

Sanat terapisi çocuğun Özgüveninin gelişmesine ve stres gibi zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Görsel Sanatlar terapisi yoluyla çocuk, kendi ruhsal ve psikolojik dünyasına yolculuk yaparak problem çözme gibi yeteneklerini geliştirm...

DETAYLAR

Sayılar teorisi, tam sayıların özelliklerinin incelendiği bir alandır. Matematiğin en eski alanlarından biri olan bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bu ders kapsamında doğal sayıların inşası, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, reel sayıl...

DETAYLAR

Google Assistant ve Apple Siri'nin sorularınızı cevaplamak için yapay zeka kullandığını biliyor muydunuz? Ya da, YouTube ve Netflix'in makine öğrenmesi yardımı ile videolar önerdiğini? Aslında, etrafımızı saran birçok teknoloji yapay zeka kullanarak yaş...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

Teknoloji ve inovasyon alanında ön plana çıkan ülkeler arasında yer alan Güney Kore'nin dünya sıralamasında yer alması Korece'nin merak edilen bir dil olmasına sebebiyet vermiştir. Bu ders kapsamında Kore alfabesi olan Hangeul'ın ve temel düzeyde ...

DETAYLAR

Korece dersinin devamı niteliğinde olan bu dersi, Korece dersini alanlar seçebilir.  ...

DETAYLAR

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Oryantiring, karar verebilme ve strateji kurma yetisini,  kendine güvenmeyi ve konsan...

DETAYLAR

Rönesans döneminde Ortaçağ son bularak Antik Yunan ve Roma dönemi sanatı ve kültürü yeniden canlanır. Bu canlanma resim sanatı başta olmak üzere heykel ve mimaride sanatsal anlayışın gelişmesini sağlamıştır. Rönesans sanatını, barok ve rok...

DETAYLAR

Yaratıcı Fotoğrafçılık dersi temelde kadraj yani fotoğraf ekranına sığdırılan her şeyde yüzeysel tasarım yapma üzerine kuruludur. Fotoğraflamak istenen her görüntüde açıklık koyuluk, büyüklük küçüklük, ağırl...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

...

DETAYLAR