Yaz Enstitüsü - Ders Modülleri

Akıl oyunları zihinsel süreçleri geliştirmede eğlenceli bir araç olarak kullanılmaktadır. Akıl oyunları tasarımı dersinde öğrenciler kendi oyunlarını morfolojik sentez ve özellik listeleme yöntemlerini kullanarak tasarlamaktadır. Ders kapsamında mevcut oyunların içerikleri değ...

DETAYLAR

Animasyon dersinde temel animasyon teknikleri tanıtılarak, beraberce top sektirme animasyonları yapılacaktır. Çuval figürü ile karakter animasyonuna giriş yapılacak, oyun hamuru/alüminyum folyo ile karikatürize üç boyutlu figürler oluşturulacaktır....

DETAYLAR

Botanik, bitkileri inceleyen biyolojinin bir alt dalıdır. Botanik bitkiler, algler ve mantarlar arasındaki ilişkileri, kimyasal özellikleri, etkileşimleri, hastalıkları, üreme ve gelişimlerini inceleyen oldukça geniş kapsamlı disiplinlerden biridir. ÜYEP Yaz Enstit&uum...

DETAYLAR

Bu atölyede Çocuk resim tekniklerini kullanabilme beceresini keşfeder. Her çocuk bir temaya odaklanır ve buluşlarıyla proje ortaya çıkarır. Bu atölyenin kazanımları; Yaratıcı ve yapıcı düşüncelerini görselliğe aktarabilme, mimari mekanlarda ...

DETAYLAR

Bu dersin amacı doğayla barışık, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak benimsemiş yakın çevresinden başlayarak gezegeni ilgilendiren çevre sorunlarına duyarlı çözüme yönelik harekete geçebilen ekolojik okuryazar bireyle...

DETAYLAR

Ekolojik Tasarımlar dersi, organik pek çok malzemeyle üç boyutlu kurgu yapmaya olanak sağlayan bir derstir. Ekolojik olanla olmayanı kavrama, perma kültürü tanıma gibi kazanımları da barındırır. Ana eylem çizgisi organik nesnelerden kurgu tasarlama, u...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

Entomoloji; hemen her zaman karşılaştığımız böcekleri inceleyen bilim dalıdır. Böcekler (insecta), hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan yeryüzündeki mevcut hayvan türlerinin 4/5’inden daha fazlasını oluşturmaktadır. Böylesine zengin bir t&uu...

DETAYLAR

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurma...

DETAYLAR

Bu ders ile, “Fraktal ne zaman ortaya çıktı? İlk kim uğraştı? Nasıl bir şekilde ortaya çıktı?” sorularının yanıtları verilirken; doğadaki önemli fraktallar matematiksel bir bakış açısıyla yorumlanacaktır. Fraktal geometrin nerelerde kullanıldığı incelenirken, doğanın...

DETAYLAR

Kimya; maddelerin yapılarını, özelliklerini, yapısal değişimleri ve bu değişimler sırasındaki enerji alışverişleriyle ilgilenen bilim dalıdır. İnsanoğlu, geçmişten günümüze daha rahat ve güzel bir yaşam sürmek için Kimya biliminden s&uuml...

DETAYLAR

Merhabalar ÜYEP ailesi, ben Umutcan Özbayrak. ÜYEP 2011 mezunlarındanım, şu an ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimime devam etmekteyim. Sizlere bu yılki Yaz Enstitüsü'ndeki dersim olan "Kapasite Gelişimi"nden bahsetmek ...

DETAYLAR

Mühendislik Projeleri’nde öncelikle mühendis gibi düşünmeyi öğrenip, günümüzdeki mühendislik eserlerinden de ilham alarak yeni bir projeye kendimiz imza atıyoruz. Hayalgücümüze hiçbir sınırlama koymadan, konusunu, şek...

DETAYLAR

Bir yöntem olarak Yaratıcı Drama, ders içi-dışı, okul dışı öğrenmenin en etkili yerlerinden müzelerde de sayısız kazanıma sahip.  Ezberlenmiş, yenilikçi ve yaratıcı olmayan eğitim metotları nedeniyle, yıllardır müzelerde “dokunmadan&rdqu...

DETAYLAR

Olimpiyatlar; bir çok sorun, boykot ve istenmeyen olaylar yaşanmış olmasına rağmen yüzyıllardır önemini yitirmeden hatta katlayarak devam ettiren mega etkinliklerdir. Gün geçtikçe gelişen ve büyüyen olimpiyatlar bütün dünyayı saran...

DETAYLAR

Reklamlar bulundurdukları metinsel ve görsel ögeler ile sürekli tüketiciler ile iletişime geçmeyi hedeflemektedirler. Günümüzde reklam iletileri altında sunulan mesajlar, ürün bilgisi vermenin yanında tüketiciye/alıcıya farklı mesajlar d...

DETAYLAR

Rakamlar nasıl ortaya çıktı? Farklı rakamlarla sayılar nasıl ifade edilir? Mısır, Babil ve Roma sayı sistemleri nasıldır ve bu sayı sistemlerinde dört işlem nasıl yapılır? İrrasyonel sayılar nasıl ve kim tarafından keşfedildi? Sıfır sayısı nasıl keşfedildi? Pi s...

DETAYLAR

Bu ders kapsamında, çocukların hayvanlara olan sevgisini Seramik ve Grafik disiplinleri ile birleştirmek düşüncesiyle yola çıkılmıştır. Günümüzde hayvanları satın almaktansa barınaklardan edinmek önemli bir konu halini almıştır. Bu derslerde hayvanseverler için çay kupaları...

DETAYLAR

Yaratıcı Yazın dersinde öğrenciler, edebi metin türleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu ders kapsamında şiir, masal, hikâye gibi türlerin özellikleri ve örneklerini eleştirel bir bakış açısıyla incelenmektedir. Öğrenciler farklı bakış a...

DETAYLAR

...

DETAYLAR

Teknoloji ve inovasyon alanında ön plana çıkan ülkeler arasında yer alan Güney Kore'nin dünya sıralamasında yer alması Korece'nin merak edilen bir dil olmasına sebebiyet vermiştir. Bu ders kapsamında Kore alfabesi olan Hangeul'ın ve temel düzeyde ...

DETAYLAR

Korece dersinin devamı niteliğinde olan bu dersi, Korece dersini alanlar seçebilir.  ...

DETAYLAR

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Oryantiring, karar verebilme ve strateji kurma yetisini,  kendine güvenmeyi ve konsan...

DETAYLAR

Rönesans döneminde Ortaçağ son bularak Antik Yunan ve Roma dönemi sanatı ve kültürü yeniden canlanır. Bu canlanma resim sanatı başta olmak üzere heykel ve mimaride sanatsal anlayışın gelişmesini sağlamıştır. Rönesans sanatını, barok ve rok...

DETAYLAR

Yaratıcı Fotoğrafçılık dersi temelde kadraj yani fotoğraf ekranına sığdırılan her şeyde yüzeysel tasarım yapma üzerine kuruludur. Fotoğraflamak istenen her görüntüde açıklık koyuluk, büyüklük küçüklük, ağırl...

DETAYLAR

...

DETAYLAR