Yaz Enstitüsü - Bilgilendirme

Sertifika Süreci

Öğrencilere sertifika verilecek mi?

Derslere devamsızlık yapmayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Öğrenciler katılım belgelerini Olimpiyat Töreni sonrasında kayıt masasından ya da ÜYEP sekreterliğinden alabilir.