Yaz Enstitüsü - Bilgilendirme

Kimler başvurabilir?

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kriterlerden birini karşılayan  tüm ortaokul ve 9. sınıf düzeyindeki öğrenciler  başvurabilir:

  • ÜYEP öğrencileri
  • BİLSEM öğrencileri
  • Üstün yetenek tanısı alan öğrenciler