Duyurular

Avrupa Üstün Yetenek Merkezİ ÜYEP

ÜYEP, Avrupa'nın Üstün Yetenek Merkezi

29 Eylül 2015 tarihinde Avrupa Üstün Yetenek Konseyi (European Council for High Ability - ECHA), Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezini (ÜYEP) Avrupa Yetenek Merkezi (European Talent Center) olarak akredite etmiştir. 2008 yılından itibaren üstün yetenekli öğrenciler ve ailelerine hizmet vermeye başlayan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP), Anadolu Üniversitesi’nde 2007 yılında TUBİTAK desteği ile kurulmuş üniversite tabanlı bir programdı. 2014 yılında Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne dönüştürülmesi ile birlikte program faaliyetleri merkez bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır. 2015 yılında ise Avrupa Üstün Yetenek Konseyi (ECHA) ÜYEP Merkezi’ni Avrupa’nın akreditasyona uygun ilk yetenek merkezlerinden biri olarak tanımıştır. ÜYEP’in akreditasyon süreci Avrupa’daki yetenek gelişimini desteklemek amacıyla 28 yıldır ECHA’nın 2014 yılında yetenek merkezlerine ilişkin duyurusu ile başlamıştır. Başvurular ECHA Akreditasyon Komitesi tarafından, hedef gruba yönelik olarak yürütülen bilimsel, eğitsel ve destek faaliyetler ve bu faaliyetlerden faydalanan birey sayısı; istihdam edilen personel ve gönüllü sayısı ile bu personelin profesyonel gelişim düzeyleri; en az beş ulusal ve uluslararası paydaş ve bu paydaşlarla yürütülen ortak faaliyetlerin sayısı; uluslararası danışma kurulunun veya bir üst denetleme kurulunun varlığı ve yetenek destek ağında sunulabilecek hizmetler ve bunların niteliği gibi standartlar temel alınarak değerlendirilmiştir. Belirlenen kriterlerden en az 70 puan alan merkezler akredite hakkı kazanmıştır. 19 ülkeden 29 merkezin yaptığı başvurular alanın tanınmış bilim insanlarından oluşan ECHA Akreditasyon Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve 13 ülkeden (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Hollanda, Slovakya, Slovenya, İsviçre ve Türkiye) ÜYEP’in de aralarında bulunduğu 14 merkez Avrupa Yetenek Merkezi olarak tanınmıştır. Tanınan merkezler 29 Eylül 2015 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen törenle sertifikalarını almışlar ve böylece ÜYEP’in Avrupa Yetenek Merkezi akreditasyon süreci tamamlanmıştır. Avrupa Birliği parlamenterlerinin de katıldığı törende ÜYEP akreditasyon sertifikası ÜYEP Merkez müdürü Prof. Dr. Uğur Sak ve ÜYEP Merkez müdür yardımcısı Yard. Doç. Dr. Fatih Karabacak’a takdim edilmiştir.

Avrupa Yetenek Merkezlerinin sertifikalandırılması ile Avrupa Yetenek Destek Ağı da faaliyete geçirilmiş oldu. Merkezlerden oluşan destek ağı ilk toplantısını da yine Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda yaptı. Yeni merkezlere Avrupa Birliği tarafından finansal destek sağlanması planlanmakta ve konuyla ilgili Avrupa Birliği eğitim ve araştırma komisyonlarında görevli parlamenterler ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Oluşturulan yetenek destek ağının geliştirilerek hizmet ağının yaygınlaştırılması amacıyla 2016 yılından itibaren Avrupa genelinde Yetenek Noktalarının akredite edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla bu yılın sonuna kadar Merkezler, Avrupa Yetenek Noktası başvuruları için duyuruya çıkacaklardır. Aday adayı pek çok kurum (okul, merkez, program, dernek, Türkiye’de Bilim Sanat Merkezleri vb.) Avrupa genelinde hâlihazırda hizmet vermektedir. Avrupa Yetenek Noktalarının akredite edilmesinde ÜYEP de dahil Avrupa Yetenek Merkezleri çok önemli rol oynayacaktır. Akredite olmak isteyen kurumlar yetenek merkezi veya yetenek noktası başvurularını kendi ülkesindeki akreditasyona sahip merkezler üzerinden yapacaklardır. Örneğin Türkiye’den herhangi bir kurum Avrupa Yetenek Merkezi veya Avrupa Yetenek Noktası olmak için akreditasyon başvurusunu ÜYEP Merkezine yapacaktır. ÜYEP başvuruları alıp, akreditasyon standartlarına göre incelemelerini ve değerlendirmelerini yapıp raporunu hazırlayarak ECHA Akreditasyon Komitesine yollayacaktır. Son kararı ise Komite verecektir. Alınan akreditasyon ile merkezlerin hizmet alanlarının ve kalitesinin yükseltilmesi de hedeflenmektedir. Yürütülecek uluslararası projeler, iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi ile bilimsel araştırmaların yaygınlaşması, yetenek merkezlerine devam eden öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik değişim programları merkezler ve paydaşlarına sunulacak başlıca fırsatlar arasında yer almaktadır.