Haberler

Avrupa Üstün Yetenek Konseyİ Akredİtasyonu

Avrupa Üstün Yetenekliler Konseyi (European Council for High Ability - ECHA), Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezini (ÜYEP), Avrupa Yetenek Merkezi olarak akredite etti. 29 Eylül Salı günü Brüksel Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen törende, dünyanın pek çok yerinden katılan 14 merkez ile birlikte ÜYEP de Avrupa Yetenek Merkezi olarak sertifikasını aldı.

Anadolu Üniversitesi’nde 2007 yılında TUBİTAK desteği ile kurulmuş olan ÜYEP, 2008 yılından itibaren üstün yetenekli öğrencilere ve ailelerine hizmet vermeye başladı. Merkezin 2014 yılında Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne dönüştürülmesi ile birlikte program faaliyetleri merkez bünyesinde yürütülmeye başlandı. ÜYEP’in akreditasyon süreci, ECHA’nın Avrupa’daki yetenek gelişimini desteklemek amacıyla yetenek merkezlerine 2014 yılında yaptığı duyuru ile başladı. ECHA Akreditasyon Komitesi tarafından denetlenen başvurular, hedef gruba yönelik olarak yürütülen; bilimsel, eğitsel, destek faaliyetler ve bu faaliyetlerden faydalanan birey sayısı, istihdam edilen personel, gönüllü sayısı ile bu personelin profesyonel gelişim düzeyleri, en az beş ulusal ve uluslararası paydaş ve bu paydaşlarla yürütülen ortak faaliyetlerin sayısı, uluslararası danışma kurulunun veya bir üst denetleme kurulunun varlığı ve yetenek destek ağında sunulabilecek hizmetler ve bunların niteliği gibi standartlar temel alınarak değerlendirildi. Belirlenen kriterlerden en az 70 puan alan merkezler akredite hakkı kazandı. 19 ülkeden 29 merkezin yaptığı başvurular sonucunda 14 ülkeden (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Hollanda, Slovakya, Slovenya, İsviçre ve Türkiye) ÜYEP’ in de aralarında bulunduğu 14 merkez Avrupa Yetenek Merkezi olarak tanındı.

Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve ÜYEP Merkez Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, merkezlerin gelecekteki faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi: “Bu merkezler kendi ülkelerinde Avrupa Yetenek Konseyi’nin birer temsilcisi olarak çalışacaklar ve her merkez kendi ülkesindeki diğer merkezleri ve eğitim kurumlarını Avrupa yetenek noktası olarak inceleyip, akredite edebilecektir. Merkezlerin böyle bir amacı mevcuttur.”

Alınan akreditasyon ile merkezlerin yürüteceği uluslararası projelerin ve başarılı uygulamaların paylaşılması, ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi, yetenek merkezlerine devam eden öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik değişim programlarının hazırlanması planlanıyor.