Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Felsefe

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurmaları amaçlanmaktadır. Doğrudan felsefe eğitimi yerine öğrencilerin dikkatlerini çekecek hikâyelerin sistematik sorgulama yöntemi ve tartışmaya dayalı Sokrates Yöntemi kullanılarak irdelenmesiyle düşünme becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6-7-8-9

Dersin Olduğu Günler

17-18-19-20-21 Haziran

Toplam Ders Saati

10

Ders Yürütücüsü

Arş. Gör. N. Ece ÜNAL & Arş. Gör. Esranur DÜLGER