Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Entemoloji

Entomoloji; hemen her zaman karşılaştığımız böcekleri inceleyen bilim dalıdır. Böcekler (insecta), hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan yeryüzündeki mevcut hayvan türlerinin 4/5’inden daha fazlasını oluşturmaktadır. Böylesine zengin bir tür çeşitliliğinin olmasından dolayı da böcekler insanların yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. ÜYEP Yaz Enstitüsü kapsamında açılan bu derste, böceklerin doğadaki önemleri, ekosistemdeki yerleri ve morfolojileri detaylı olarak teorik ve uygulamalı olarak incelenecektir.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6

Dersin Olduğu Günler

20-21-22-23-24 Haziran

Toplam Ders Saati

15

Ders Yürütücüsü

Prof. Dr. Ferhat ALTUNSOY