Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Eleştirel Okuma

Eleştirel okuma, bireylerin okuduklarını, okuma yoluyla öğrendiklerini kendi bilgi ve birikim süzgeçlerinden geçirerek daha iyiyi, daha güzeli, daha doğruyu bulma çabaları; okuduklarından elde ettikleriyle daha iyi, daha güzel, daha doğru zihin ürünleri ortaya koyma faaliyetleri olarak tanımlanır. Yaşadığımız bilgi çağında, bilgi ve birikimin en önemli aracı okumadır. Nitelikli ve bilinçli bir okuma gerçekleştirmek için sistemli sorgulama alışkanlığı kazanmak, okunan metne dikkatli ve şüpheci yaklaşmak gerekir. Eleştirel okuma becerisinin kazandırılmasında, okuma yoluyla elde ettiğini çoğaltabilecek ve üretime dönüştürebilecek bireylerin yetiştirilmesinde, temel eğitim kademelerinde yerleşecek olumlu okuma alışkanlıkları vazgeçilmez rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Eleştirel Okuma ve Yazma dersinde öğrenciler hem sınıf içi tartışmalar ve sunumlar aracılığıyla, birbirinden farklı türlerde yazılmış metinleri farklı bakış açılarıyla sorgulayarak inceleyecekler hem de farklı uzunluk ve konularda yazdıkları akademik metinlerle yazılı ifade alışkanlıklarını geliştireceklerdir.

*** Ders içeriğinde İngilizce ve Türkçe metinler kullanılacaktır. Derse katılan bireylerin orta düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir.***

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6

Dersin Olduğu Günler

27-28-29-30 Haziran-1 Temmuz

Toplam Ders Saati

10

Ders Yürütücüsü

Öğr. Gör. Dr. Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN