Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Ekolojik Tasarımlar

Ekolojik Tasarımlar dersi, organik pek çok malzemeyle üç boyutlu kurgu yapmaya olanak sağlayan bir derstir. Ekolojik olanla olmayanı kavrama, perma kültürü tanıma gibi kazanımları da barındırır. Ana eylem çizgisi organik nesnelerden kurgu tasarlama, uygulama ve sergileme aşamalarından oluşur. Öğrencilerin özgür, özgün ve yaratıcı anlatım olanaklarıyla kendilerini ifade edebilecekleri bir anlayışa sahiptir ve disiplinler arası bir çalışma ortamı sunar.  Katılımcı çocuklar derste sunulacak kavramlar ve nesneler arasında kendince daha önce kurulmamış yeni ilişkiler kurar. Ekolojik sanat üretimine dair yeni bakış açıları kazanır ve bu gibi çağdaş sanat anlayışlarını tanımaya başlar. Kolektif çalışma bilinci kazanır. Üretme ve alt metin yerleştirmeyi tecrübe eder.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6

Dersin Olduğu Günler

24-25-26-27 Haziran

Toplam Ders Saati

8

Ders Yürütücüsü

Ebru AK