Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Rönesanstan Günümüze Sanat Akımları

Rönesans döneminde Ortaçağ son bularak Antik Yunan ve Roma dönemi sanatı ve kültürü yeniden canlanır. Bu canlanma resim sanatı başta olmak üzere heykel ve mimaride sanatsal anlayışın gelişmesini sağlamıştır. Rönesans sanatını, barok ve rokoko sanatları izler. 19 ve 20 Yüzyılda insanların duygularını sanata aktardığı ve yeni üsluplar geliştirdiği sanat akımları öne çıkar.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6-7-8-9

Dersin Olduğu Günler

24-25-26-27 Haziran

Toplam Ders Saati

8

Ders Yürütücüsü

Arş. Gör. Gizem Öncelen