Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Psikolojiye Giriş

Bu ders kapsamında öğrencilere psikolojinin temel kavramları tanıtılacak, psikoloji alanındaki deneyler ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Bu derste öğrenciler ruh sağlığının fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimle ilişkisini öğrenecektir. Ayrıca öğrencilerin potansiyellerim, duygularım, düşüncelerim, sosyal ilişkilerim, düşünce süreçlerim (yaratıcı düşünce ve eleştirel düşünce) ve yaşam becerilerim (çatışma çözme becerileri ve karar verme becerileri) başlıkları altında kendi gelişim süreçlerini tanımlarına yardım edilecektir.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

7-8-9

Dersin Olduğu Günler

17-18-19-20-21 Haziran

Toplam Ders Saati

10

Ders Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Bircan ERGÜN BAŞAK