Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Botanik (Tıbbı Bitkiler)

Botanik, bitkileri inceleyen biyolojinin bir alt dalıdır. Botanik bitkiler, algler ve mantarlar arasındaki ilişkileri, kimyasal özellikleri, etkileşimleri, hastalıkları, üreme ve gelişimlerini inceleyen oldukça geniş kapsamlı disiplinlerden biridir. ÜYEP Yaz Enstitüsü kapsamında açılacak bu derste tıbbi bitkilerin hastalıkların tedavisinde kullanılmaları ele alınacaktır.

Ayrıca, tıbbi bitkilerin hastalıkların tedavilerinde ve ilaç yapımında kullanılmaları anlatılacak, bu bitkilerin kullanım alanları incelenecek ve hangi hastalıkların tedavilerinde hangi bitkilerden yararlanıldığı aktarılacaktır.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6

Dersin Olduğu Günler

17-18-19-20-21 Haziran

Toplam Ders Saati

10

Ders Yürütücüsü

Arş. Gör. Dr. Gülçin IŞIK