Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bu dersin amacı, öğrencilerin genetiğin temel kavramlarını öğrenmesini, gen, genotip ve fenotip arasındaki ilişkiyi kurabilmesini, genetik konuları ile ilgili analitik düşünceye sahip olabilmesini ve deneysel mantık geliştirebilmesini amaçlamaktadır. ÜYEP Yaz Enstitüsü kapsamında açılan bu derste Öğrencilerin, moleküler bir bakış açısı kazanmaları için insan genom projesi gibi güncel konuları da içine alacak şekilde teorik ve uygulamalı olarak incelenecektir.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

7-8-9

Dersin Olduğu Günler

17-18-19-20-21 Haziran

Toplam Ders Saati

10

Ders Yürütücüsü

H. Pınar Taşçıoğlu