Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Kültürel Farklılıklar

Kültür bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının hepsini kapsamaktadır. Bu ders kapsamında farklı kültürler incelenecek ve karşılaştırılacaktır. Ayrıca kültürel farklılıklarının bireye, topluma ve ekonomiye etkileri irdelenecektir.  

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

7-8-9

Dersin Olduğu Günler

24-25-26-27 Haziran

Toplam Ders Saati

8

Ders Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sezerel