Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Karşılaştırmalı Edebiyat

Bu derste öğrencilerin karşılaştırmalı bir yaklaşımla farklı kültürlerden eserleri eleştirel gözle okuyup yorumlamaları beklenmektedir. Bu sayede farklı geleneklerde, tür ve dillerde, edebiyatın doğası, değeri ve işlevi hakkında düşünmelerini sağlayan metinlerle tanışırlar.

Ayrıca, edebiyatı sinema, felsefe, psikoloji, tarih, hukuk ve diğer alanlarla karşılaştırmalı bir bağlam içinde okumayı öğrenirler. Böylece öğrenciler metinlere ve hayata eleştirel yaklaşım, yaratıcı düşünme, etkili iletişim, çeviri ve yaratıcı yazma hakkında hem fikir sahibi olacaklar hem de zamanla bu yetileri kazanacaklardır.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

7-8-9

Dersin Olduğu Günler

17-18-19-20-21 Haziran

Toplam Ders Saati

10

Ders Yürütücüsü

Öğr. Gör. Dr. Zehra Güven-Kılıçarslan