Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Astronomi

Astronomi, dünyanın da içinde olduğu güneş, ay, gezegenler, yıldızları inceleyen; bu cisimlerin oluşumlarını, hareket kanunlarını, geçirdikleri değişimleri ve gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilim dalıdır. Uzay ve gök cisimleri her zaman insanların ilgisini çeken unsurlar olmuşlardır. Babilliler, Mısırlılar, Eski Yunanlılar bilinen ilk astronomik gözlemleri yapmışlar, güneşi, ayı, yıldızları takip etmiş, gece ile gündüzü 12 saate bölmüşlerdir. Bu derste uzayın gizemi incelenecek ve gök yüzü gözlemleri yapılacaktır.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

7-8-9

Dersin Olduğu Günler

17-18-19-20 Haziran

Toplam Ders Saati

12

Ders Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Metin Altan