Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Reklam Analizi

Reklamlar bulundurdukları metinsel ve görsel ögeler ile sürekli tüketiciler ile iletişime geçmeyi hedeflemektedirler. Günümüzde reklam iletileri altında sunulan mesajlar, ürün bilgisi vermenin yanında tüketiciye/alıcıya farklı mesajlar da aktarmaktadır. Bu ders hem teorik hem de uygulamalı bir derstir. Bu derste; reklamda yaratıcılık, reklam mecraları, reklam yapım süreci ve metin yazımı konuları işlenecek ve farklı mecralardan reklamlar analiz edilecektir. Bunun yanında, verilecek briefler ile öğrencilerin reklam fikri geliştirmesine olanak sağlanacak ve öğrenciler reklam yapım sürecini uygulamalı bir şekilde öğreneceklerdir.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6

Dersin Olduğu Günler

24-25-26-27-28 Haziran

Toplam Ders Saati

10

Ders Yürütücüsü

Arş. Gör. Dr. Emrah Gülmez & Arş. Gör. Haluk Akarsu