Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Müzede Drama

Bir yöntem olarak Yaratıcı Drama, ders içi-dışı, okul dışı öğrenmenin en etkili yerlerinden müzelerde de sayısız kazanıma sahip.  Ezberlenmiş, yenilikçi ve yaratıcı olmayan eğitim metotları nedeniyle, yıllardır müzelerde “dokunmadan” yapılan geziler fayda sağlamayan bir etkinlik biçimi. Dokunmadan, düşündürmeden, incelemeden ziyaret edilen bu sessiz gezilerin karşısında yeni bir müzecilik anlayışı var: Müzede Drama.

Toplumla ilişki kurabilen, dokunulabilir, geliştirilebilir, öğrenilebilir, yeniliklere açık, interaktif öğrenme ile deneyim kazandıran, oyun yoluyla keşif için tasarlanmış bir anlayış bu.  Sanat, bu anlamda başka hiç bir şeyin vermeyeceği deneyimler sunuyor çocuklara; ilişkilendirme şansı, hayal etme, hissetme, kavramsal düşünme, anlama, keşfetme, yenilikçi ve yaratıcı düşünme biçimi ve hislerde çeşitlilik... Genel kuralımızın “Lütfen Dokun - Sessiz Olma” olduğu bu Müzede Drama dersi, çocukların izleyici değil katılımcı olacakları ilham veren, eğlence ve oyun yoluyla birlikte öğrenme ve keşfetme süreçlerine teslim olacakları demokratik bir platform. Konfüçyüs’ün dediği gibi: İşitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım.”

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6

Dersin Olduğu Günler

24-25-26-27-28 Haziran

Toplam Ders Saati

15

Ders Yürütücüsü

Ebru AK