Yaz Enstitüsü - Ders Modülü

Akıl Oyunları Tasarımı

Akıl oyunları zihinsel süreçleri geliştirmede eğlenceli bir araç olarak kullanılmaktadır. Akıl oyunları tasarımı dersinde öğrenciler kendi oyunlarını morfolojik sentez ve özellik listeleme yöntemlerini kullanarak tasarlamaktadır. Ders kapsamında mevcut oyunların içerikleri değiştirilerek, oyunların özellikleri birleştirilerek yeni ürünler ortaya konulmakta ya da hiç var olmayan özelliklere sahip yepyeni bir oyun tasarlanmaktadır.

← Geri Dön

Sınıf Düzeyi

5-6

Dersin Olduğu Günler

24-25-26-27 Haziran

Toplam Ders Saati

12

Ders Yürütücüsü

Arş. Gör. Hatice Kübra SÖZEL