Bu dersin amacı doğayla barışık, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak benimsemiş yakın çevresinden başlayarak gezegeni ilgilendiren çevre sorunlarına duyarlı çözüme yönelik harekete geçebilen ekolojik okuryazar bireyle...

DETAYLAR