Bu dersin amacı, öğrencilerin genetiğin temel kavramlarını öğrenmesini, gen, genotip ve fenotip arasındaki ilişkiyi kurabilmesini, genetik konuları ile ilgili analitik düşünceye sahip olabilmesini ve deneysel mantık geliştirebilmesini amaçlamaktadır. ÜYEP ...

DETAYLAR