Bu derste öğrencilerin karşılaştırmalı bir yaklaşımla farklı kültürlerden eserleri eleştirel gözle okuyup yorumlamaları beklenmektedir. Bu sayede farklı geleneklerde, tür ve dillerde, edebiyatın doğası, değeri ve işlevi hakkında düşünmelerini sağ...

DETAYLAR