Yemek

ÜYEP Yaz Enstitüsü'nde ders alan öğrencilerimiz, program boyunca Andolu Üniversitesi'nin öğrenci yemekhanesinden günlük yemek kartı alarak öğle yemeği olanaklarından yararlanabilirler. Günlük yemek ücreti 7.50 YTL'dir.