Kavramlarla Mühendislik dersini bir ÜYEP mezunu yürütmektedir. Bu ders kapsamında ÜYEP deneyim aktarımları yapılmakta ve mühendislik çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Dersin kapsamını şu sorulara cevap aranacaktır: Zekâ, yaratıcılık ve hayal gücü kavramlarının mühendisl...

DETAYLAR