Dünya edebiyatını oluşturan edebi geleneklerde ortak temalara odaklanmak, bu gelenekleri dönemlere ve edebi türlere göre karşılaştırmak ve öğrencilerimin edebi eserlere dair farkındalığını sağlamak bu dersin temel amaçları içerisinde yer almaktadır....

DETAYLAR