Mitoloji; bir halkın, bir devletin kültüründe Tanrıların, kahramanların, insanların yer aldığı ve evrenin yaratılışına dair hikâyeleri barındıran sözlü veya yazılı olarak aktarılmış çalışmalar bütünüdür. Bu derste, Mısır, Sümer, Yunan, Roma gibi antik dönem devletl...

DETAYLAR