Botanik, bitkileri inceleyen biyolojinin bir alt dalıdır. Botanik; bitkilerin algler ve mantarlarla ilişkilerini, kimyasal özelliklerini, hastalıklarını, üreme ve gelişmelerini inceleyen oldukça geniş kapsamlı disiplinlerden biridir. ÜYEP Yaz Enstitüsü kapsamında açılacak bu derste ...

DETAYLAR