Yaz Enstitüsü - Program İçeriği

Fizik; maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini, enerji ve kuvvet gibi alanları incelemektedir. Bu ders kapsamında fizik alanında yapılan güncel çalışmalara yer verilecektir. Karakterizasyon (laboratuvar çalışmaları), bilim tarihi, plazma fiziği(laboratuvar çalışmaları), CERN çalı...

DETAYLAR

Fosil Bilimi; dünya üzerindeki eski yaşamları inceleyen, eski yaşamların yaşları veya anatomileri hakkında fikir yürüten, bazen toprağın altındaki bazense kaya parçasındaki hayvan veya bitki kalıntılarından yola çıkarak canlılığı anlamamamızı sağlayan Paleontoloji de denil...

DETAYLAR

Dünya edebiyatını oluşturan edebi geleneklerde ortak temalara odaklanmak, bu gelenekleri dönemlere ve edebi türlere göre karşılaştırmak ve öğrencilerimin edebi eserlere dair farkındalığını sağlamak bu dersin temel amaçları içerisinde yer almaktadır....

DETAYLAR

Eleştiri kavramı ile sinema arasındaki ilişkiye odaklanan Film Eleştirisi dersinde, filmlerin farklı bakış açılarıyla incelenebileceği görüşünden yola çıkılmaktadır. Film eleştirisi alanındaki yaklaşımların ve bu yaklaşımlara kaynaklık eden düşüncelerin ele alındığı...

DETAYLAR

Oyun tasarımı dersi; dijital ortamda çocukların kendi oyunlarını geliştirebilecekleri bir fırsat sunmaktadır. Bu ders sayesinde öğrencilerin analitik, yaratıcı, algoritmik düşünme becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Bu ders oyunu oynayan değil yaratıcılığın sınırlarını ...

DETAYLAR

Adli biyoloji adli araştırmaya destek olan, soruların cevaplarını bulan bir bilim dalıdır. Bu ders kapsamında öğrencilerin adli biyoloji kavramını ve olay yeri incelemesini açıklayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ders teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir....

DETAYLAR