Yaz Enstitüsü - Program İçeriği

Araknoloji; örümcekleri, yalancı akrepleri ve akrepleri inceleyen zoolojinin bir alt dalıdır. Bu ders kapsamında, günlük hayatımızda karşılaştığımız bazen de belgesellerde izlediğimiz örümceklerin şaşırtıcı, karmaşık ve büyüleyici fizyolojileri incelenecektir. Bir örümc...

DETAYLAR

Terim olarak bakıldığında jonglörlük; birden fazla nesneyi aynı anda çevirme sanatıdır. Ülkemizde sadece bir eğlence aracı olarak görülen jonglörlük temelde hem sağ hem sol elin kullanılmasına olanak sağladığı için beynin iki lobunuda çalıştırmaktadır. Ayrıca jonglörl...

DETAYLAR

Bu ders, öğrencilerin sosyal olarak dil kullanım bilincini geliştirerek, kendilerini yabancı bir dil içinde akıcı olarak ifade etmelerini hedeflemektedir. Ders kapsamında yabancı dil olarak İngilizcenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ile öğrencilerin dillerini kişiselleşt...

DETAYLAR

Astronomi, dünyanın da içinde olduğu güneş, ay, gezegenler, yıldızları inceleyen; bu cisimlerin oluşumlarını, hareket kanunlarını, geçirdikleri değişimleri ve gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilim dalıdır. Uzay ve gök cisimleri her zaman insanlar...

DETAYLAR

Çocuklar için Girişimcilik dersinin amacı çocuklara girişimciliği öğretmek ve özendirmektir. Girişimcilik, çocukların hayallerini gerçekleştirebilecekleri ve liderlik becerilerini geliştirebilecekleri güzel bir kariyer seçeneğidir. Diğer yandan girişimciler ülke ekonomisine verg...

DETAYLAR

Görsel sanatlar atölyesi dersi sanatsal faaliyetleri oyunlarla keşfetmeyi ve sanatı hayatın parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Doğanın estetik güzelliği ile sanatın beslenmesini amaçlayan bu ders kapsamında doğa ile iç içe etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerde ...

DETAYLAR

Mitoloji; bir halkın, bir devletin kültüründe Tanrıların, kahramanların, insanların yer aldığı ve evrenin yaratılışına dair hikâyeleri barındıran sözlü veya yazılı olarak aktarılmış çalışmalar bütünüdür. Bu derste, Mısır, Sümer, Yunan, Roma gibi antik dönem devletl...

DETAYLAR

Mizah Dersi'nde, mizaha yönelik farklı bakış açıları geliştirmek amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde mizahın nasıl ve neden oluştuğu, türleri, neyin mizah sayılıp sayılamayacağı, mizahın hangi durumlarda kullanılabileceği ve mizah unsuru içeren ögeler tanıtılmaktadır. De...

DETAYLAR

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurma...

DETAYLAR

İnternet çağının hızlı gelişimi web sitelerinin de önemini arttırmaktadır. Bu nedenle iyi bir web sitesi tasarlamakta süreci çok boyutlu olarak değerlendirmeyi gerektirmektedir. Web tasarımı dersinde hem içerik hem de görsel boyut önem kazanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin kend...

DETAYLAR

Sayılar teorisi, tam sayıların özelliklerinin incelendiği bir alandır. Matematiğin en eski alanlarından biri olan bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bu ders kapsamında doğal sayıların inşası, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, reel sayılar kümesi,...

DETAYLAR

Yaratıcı fotoğrafçılık dersinde, fotoğrafçılığa dair aktarılan bilgiler doğrultusunda uygulamalar yapılması hedeflenmektedir. Fotoğraf makinasının özellikleri ve türleri, ışık, perspektif, kompozisyon gibi temel bilgiler verilmekte; fizyogram ve hareketli çekim gibi tekniklere...

DETAYLAR

Rol oynama (role playing), öğrencilerin olabildiğince yaratıcı olacakları güvenli bir ortamda, bir role bürünmeleri anlamına gelir. Bu esnada öğrencilerin gerçek dünya ile deneyimlerinin artmasını sağlayarak insanlarla iletişim kurma yetenekleri geliştirilir. Bu dersin amacı dil v...

DETAYLAR

Teknoloji ve inovasyon alanında ön plana çıkan ülkeler arasında yer alan Güney Kore'nin dünya sıralamasında yer alması Korece'nin merak edilen bir dil olmasına sebebiyet vermiştir. Bu ders kapsamında Kore alfabesi olan Hangeul'ın ve temel düzeyde konuşma kalıplarının öğretiminin...

DETAYLAR