Yaz Enstitüsü - Program İçeriği

FELSEFE

Düşünmek, düşündüğünü düşünmek… Günlük basit soruları sorgulayarak hayatı anlamlandırmaya çalışmak... Ders kapmasında, tarihten günümüze düşünürlerin sorguladığı kavramları öğrencilerin de kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve sebep-sonuç ilişkisi kurmaları amaçlanmaktadır. Doğrudan felsefe eğitimi yerine öğrencilerin dikkatlerini çekecek hikâyelerin sistematik sorgulama yöntemi ve tartışmaya dayalı Sokrates Yöntemi kullanılarak irdelenmesiyle düşünme becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir.

← Geri Dön

SINIF DÜZEYİ

7-8

DERSİN OLDUĞU GÜNLER

22-25-26-27-28 Haziran

TOPLAM DERS SAATİ

10

DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

Araş. Gör. N. Ece Ünal