Yaz Enstitüsü - Program İçeriği

MİTOLOJİ

Mitoloji; bir halkın, bir devletin kültüründe Tanrıların, kahramanların, insanların yer aldığı ve evrenin yaratılışına dair hikâyeleri barındıran sözlü veya yazılı olarak aktarılmış çalışmalar bütünüdür. Bu derste, Mısır, Sümer, Yunan, Roma gibi antik dönem devletlerinin mitolojileri incelenecek, benzerlikler ve farklılıkları ortaya konulacaktır. Mitolojik kahramanların, efsanelerin özellikleri detaylı olarak ortaya konulacaktır. Mitolojik inanışların günümüz inanç sistemleriyle benzerlikleri incelenecektir.

← Geri Dön

SINIF DÜZEYİ

7-8

DERSİN OLDUĞU GÜNLER

22-25-26-27-28 Haziran

TOPLAM DERS SAATİ

10

DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

Araş. Gör. Gizem Öncelen