Yaz Enstitüsü - Program İçeriği

ARKEOLOJİ

Yaşamı her yönüyle bir bütün olarak ele alan arkeologlar, bir toplumun beslenme alışkanlıklarını, kullandığı alet teknolojisi, barınma ihtiyacını, gelenekleri, inançları dinsel ve toplumsal düzen ve uygulamalarını kısaca hayat tarzını aydınlatmaya çalışırlar. Tüm bunları yaparken de farklı bilim dallarından yararlanırlar. Bu derste bilgi edinme sürecinde: yüzey araştırması, kaynak araştırması, hava fotoğrafları, kazı gibi metotlar anlatılacak ve bunun sonucunda değerlendirmenin nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır. Arkeolojik alanların neler olduğu ve nasıl oluştuğu, neden kazı yapıldığı ve nasıl sistemli bir kazının yürütüldüğüne dair örnekler verilerek anlatılacaktır. Ayrıca bir kazı alanına gezi düzenlenecektir.

← Geri Dön

SINIF DÜZEYİ

5-6

DERSİN OLDUĞU GÜNLER

18-25-26-27-28 Haziran

TOPLAM DERS SAATİ

10

DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

Araş. Gör. Sevim Kurtuldu